דלג לתוכן
כניסה למורים

התוכנה משמשת כיומן דיגיטלי לצוות בית הספר באישור משרד החינוך. דוחות תקופתיים משמעותיים ליום הורים תעודות ישיבות פדגוגיות ובקרה שוטפת.

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך
כניסת תלמידים

התוכנה משקפת לתלמידים את הנתונים שהוזנו על ידי המורים במערכת פדגוגי. נתוני אירועים בשיעורים, הערות וציונים בכל מקצועות הלימוד.

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך
כניסת הורים

- הצהרת בריאות לתלמידי בית הספר

כניסה למערכת השיבוץ

תכנון והקמת מערכת שעות בית ספרית, כולל שעות פרטניות ושעות שהייה תוך עמידה בתקני המשרות הדרושות לכיתות ולמורים ולמקצועות הלימוד. ניהול נוכחות מורים ומילויי מקום.

באמצעות כניסה אחידה של משרד החינוך

אתכם לאורך כל השנה!